گذرگاه زمان ...
توسط : ali_ 110
گذر گاه زمان خيمه شب بازي دهر ، با همه ي تلخي و شيريني خود ميگذرد . عشقها ميميرند رنگها رنگ دگر مي گيرند و فقط خاطره هاست که چه شيرين و چه تلخ دست نخورده بجا مي مانند... 
شنبه 16/4/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName