حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

نماز بايد به صورت جماعت خوانده شود،و لو بر نوک تيز پيکان باشد، زماني

که از شما سؤال شد در مورد کسی که به جماعت حاضر نمي شود، بگوييد او

را نمي شناسيم .

الصلاة جماعة و لو علی رأس زج اذاسئلت عمن لا يشهد الجماعة فقل : لا

اعرفه

 ( بحار الانوار، ج ,88 ص 5 )

شنبه 16/4/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName