اي ديوانگى، اي شب و لبخند آسمان‏ ،
توسط : حامد...
 

اي ديوانگى، اي شب و لبخند آسمان‏ ، اي نم‏نم شوق و مرور خاطرات پاييزى‏ ، اي عطرابه گيلاس ‏پيچيده در نسيم، ‏ ، اى هماره در آغوش باد! اي زندگي توأم با عشق الهي . در پي تو هستم

شنبه 16/4/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName