حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

صفهای  نماز جماعت را مساوی کنيد، پس همانا که مساوی کردن صفها،

کامل کننده نماز است .

سووا صفوفکم فان تسوية الصف تمام الصلاة

 ( بحار الانوار، ج ,88 ص 20 )

شنبه 16/4/1386 - 9:52
پسندیدم 0
UserName