كسي كه دوست دارد
توسط : حامد...
 

كسي كه دوست دارد قوي ترين مردم باشد بايد بر خدا توكل كند.

شنبه 16/4/1386 - 9:50
پسندیدم 0
UserName