استعداد و توانايي شما
توسط : حامد...
 

استعداد و توانايي شما بيش از آن است كه بتوانيد در طول عمر خود تمام آن را به كار بگيريد.

شنبه 16/4/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName