عذاب آخرت
توسط : حامد...
 

 

عذاب آخرت به خاطر سخن چيني ، غيبت و دروغ است.

شنبه 16/4/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName