حتی نمکت را هم از من بخواه!
توسط : دیوژن م
بر اساس آموزه های دين اسلام و روايات امامان معصوم (ع) انسان بايد تمام حاجتها و نيازهای خود را از خداوند بخواهد. چنانکه خداوند به حضرت موسي (ع) می فرمايد:
« ای موسی، هر چه نياز داری حتی علف گوسفندت و نمک غذايت را از من بخواه»
شنبه 16/4/1386 - 9:20
پسندیدم 0
UserName