نهانخانه اسرار از:اشعار عرفانی امام خمینی (ره)
توسط : haji bina

**********************
بنام خدا
نهانخانه اسرار
بردر ميكده از روي نيازآمده ام
پيش اصحاب طريقت به نماز آمده ام
از نهانخانه اسرار ندارم خبر
به در پير مغان صاحب راز آمده ام
ازسر كوي تو راندند مرا با خواري
با دلي سوخته از باديه بازآمده ام
صوفي و خرقه خود زاهد و سجاده خويش
من سوي دير مغان .نغمه نوازآمده ام
بادلي غمزده از دير به مسجد رفتم
به اميدي هله با سوز و گداز آمده ام
تاكند پرتو رويت به دوعالم غوغا
بر هر ذره به صد راز و نياز آمده ام
                                          .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
 

شنبه 16/4/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName