محفل دلسوحتگان از:امام خمینی (ره)
توسط : haji bina

                                           .
باسمه تعالي
محفل دلسوختگان
عاشقم.عاشق وجزوصل تو درمانش نيست
كيست كاين آتش افروخته در جانش نيست
جزتو درمحفل دلسوختگان ذكري نيست
اين حديثي است كه آعازش و پايانش نيست
راز دل را نتوان پيش كسي بازنمود
جز بردوست كه خود حاضرو پنهانش نيست
باكه گويم كه بجز دوست نبيند هرگز
آن كه انديشه و ديدار به فرمانش نيست
گوشه چشم گشا برمن مسكين بنگر
نازكن ناز كه اين باديه سلطانش نيست
سر خم بازكن و ساغر لبريزم ده
كه به جز تو.سرپيمانه وپيمانش نيست
نتوان بست زبانش زپريشان گويي
آن كه در سينه به جز قلب پريشانش نيست
پاره كن دفتر وبشكن قلم و دم بربند
كه كسي نيست كه سرگشته و حيرانش نيست
                                         .
وبلاگ معلم

شنبه 16/4/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName