دیدار یار از:امام خمینی (ره)
توسط : haji bina

*******************
بسم الله الرحمن الرحيم
ديدار يار
عشق نگار.سر سويداي جان ماست
ما خاكسار كوي تو.تا درتوان ماست
با خلديان بگو كه شما و قصور خويش
آرام ما به سايه سرو روان ماست
فردوس و هرچه هست درآن.قسمت رقيب
رنج وغمي كه ميرسد از او.ازآن ماست
با مدعي بگو كه تو و"جنت النعيم"
ديدار يار حاصل سر نهان ماست
ساغر بيارو باده بريز و كرشمه كن
كاين غمزده روح پرور جان و روان ماست
اين باهشان وعلم فروشان وصوفيان
مي نشنوند آنچه كه ورد زبان ماست
**********
وبلاگ معلم

شنبه 16/4/1386 - 8:38
پسندیدم 0
UserName