دریا و سراب از:امام خمینی (ره)
توسط : haji bina

**************************************
بنام خدا
چندغزل عرفاني از ديوان امام
دريا و سراب
مارا رهاكنيد در اين رنج بي حساب
باقلب پاره پاره و با سينه اي كباب
عمري گذشت درغم هجران و روي دوست
مرغم بروي آتش.وماهي برون آب
حالي.نشدنصيبم ازاين رنج زندگي
پيري رسيد غرق بطالت. پس از شباب
از درس و بحث مدرسه ام حاصلي نشد
كي ميتوان رسيد به دريا از اين سراب؟
هرچه فراگرفتم و هرچه ورق زدم
چيزي نبود غير حجابي پس از حجاب
هان اي عزيز فصل جواني بهوش باش
درپيري ازتو هيچ نيايدبه غير خواب
اين جاهلان كه دعوي ارشاد ميكنند
در خرقه شان به غير"منم"تحفه اي مياب
ما عيب و نقص خويش و كمال و جمال غير
پنهان نموده ايم .چوپيري پس خضاب
دم درنيار و دفتر بيهوده پاره كن
تاكي كلام بيهده گفتار ناصواب
                                         .
وبلاگ معلم

شنبه 16/4/1386 - 8:36
پسندیدم 0
UserName