طبیب عشق
توسط : haji bina

@@@@@@@@@@@@@
باسمه تعالي
طبيب عشق
*حميدرضا قاسمي ندوشن
اي خميني.در سرت سوداي عشق
اي كه نامت جوشش درياي عشق
ازحضورت عشق پرمعنا شده است
اي تو پرمعناترين معناي عشق
هرسخن ازتو مراتازه كند
اي كلامت بارش باران عشق
روز بود.من بودم و اميدها
تا نشيند بر دلم پرواي عشق
شب شدومن ماندم و درماندگي
رفت سوي آسمان سردار عشق
در دلم دردي نهان .سرواكند
اي طبيب درد بي درمان عشق
                                      وبلاگ معلم

شنبه 16/4/1386 - 8:34
پسندیدم 0
UserName