كسي كه
توسط : حامد...
 

كسي كه به غيبت گوش فرا دهد، يكي از دو غيبت كننده است.

شنبه 16/4/1386 - 7:52
پسندیدم 0
UserName