اگر می خواهی
توسط : حامد...
 

 

اگر می خواهی لحظاتی آرام و توام با آسایش داشته باشی : در سردي آرامش نيست، ساييدن دست ها گرمي را پديد مي آورد و در پي گرمي آرامش فرا مي رسد.

شنبه 16/4/1386 - 7:49
پسندیدم 0
UserName