آموخته ام که هیچ روزی
توسط : حامد...
 

 

آموخته ام که هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست.

شنبه 16/4/1386 - 7:41
پسندیدم 0
UserName