غيبت كردن براي هر مسلماني حرام است
توسط : حامد...
 

غيبت كردن براي هر مسلماني حرام است و همان گونه كه آتش هيزم را مي خورد، غيبت نيز كارهاي نيك انسان را مي خورد و از بين مي برد.

شنبه 16/4/1386 - 7:40
پسندیدم 0
UserName