از دور دیدن
توسط : حسرت

چیزهای بزرگ را تنها می توان از دور دید

شنبه 16/4/1386 - 0:23
پسندیدم 0
UserName