تپیدن قلب
توسط : حسرت

اینو بدون تو دنیا یه قلب هست که فقط برای تو می تپه اونم قلب خودته

شنبه 16/4/1386 - 0:11
پسندیدم 0
UserName