جای پا
توسط : حسرت

یک بار از کنار دریا عبور کردی

یک عمر امواج برای بوسیدن جای پات میانو میرن

شنبه 16/4/1386 - 0:10
پسندیدم 0
UserName