عشق مثل گنجیشکه
توسط : حسرت

عشق مثل یک گنجیشک میمونه....اگه محکم بگیریش میمیره....اگه شل بگیریش می پره.... پس سعی کن یه طوری بگیریش که آروم تو دستات بخوابه

جمعه 15/4/1386 - 23:57
پسندیدم 0
UserName