اعتماد کردن به خدا
توسط : حسرت

هرگاه خداوند تورا به لبه ی پرتگاه هدایت کردبه خدااطمینان کن چون یاتورا از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن را خواهدآموخت

جمعه 15/4/1386 - 23:53
پسندیدم 0
UserName