خوشبخت ترین
توسط : حسرت

خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را خوشبخت کند

جمعه 15/4/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName