وجدان
توسط : حسرت

در عالم دو چیز زیباست:آسمان پر ستاره و وجدانی آسوده

جمعه 15/4/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName