خانه عشق
توسط : حسرت

گریه هایم بی صداست....عشق من بی انتهاست ....رد پای اشک هایم را بگیر....تا بدانی ...خانه عشق کجاست

جمعه 15/4/1386 - 23:21
پسندیدم 0
UserName