دل شکستن
توسط : حسرت

هیچ کس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه...!ولی حداقل می تونه یادش بده که وقتی شکست لبه تیزش دست اونی رو که شکستش نبره

جمعه 15/4/1386 - 23:19
پسندیدم 0
UserName