دل تنگی
توسط : حسرت

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم تقصیر کسی نیست که این گونه غریبیم شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیریم

جمعه 15/4/1386 - 23:15
پسندیدم 0
UserName