سوال دوست داشتن
توسط : حسرت

تواز من خواهی پرسید که تورابیشتر دوست دارم یا زندگی ام را؟ومن خواهم گفت زندگی ام را....وتو مرا ترک خواهی کرد بدون این که بدونی ....تویی تمام زندگیم

جمعه 15/4/1386 - 23:8
پسندیدم 0
UserName