انتظار
توسط : حسرت

انتظار واژه غریبی است..... واژه ای که روزها یا شایدم ماههاست که باآن خو گرفته ام . که چه سخت است انتظار... هر صبح طلوعی دیگر است...انتظار...پس در انتظار دیدنت می مانم همیشه

جمعه 15/4/1386 - 23:5
پسندیدم 0
UserName