عهد بستن
توسط : حسرت

با خدا عهد بستم که بار دیگه دیدمت بگویم از تو دلگیر م ولی باز تو رادیدم وگفتم بی تو میمیرم

جمعه 15/4/1386 - 22:55
پسندیدم 0
UserName