سکوت دوست داشتن
توسط : حسرت

دوست داشتن همیشه گفتن نیست گاه سکوت است وگاه نگاه...غریبه!این درد مشترک من وتوست که گاه نمی توانیم در چشم های یکدیگر نگاه کنیم

جمعه 15/4/1386 - 22:47
پسندیدم 0
UserName