بی مهری
توسط : حسرت

در دلم آشوب سردی جان گرفت بی تو در دل عاشقی پایان گرفت عاشقی از پس همی رفت و گذشت درد بی مهری به جای آن نشست

جمعه 15/4/1386 - 22:41
پسندیدم 0
UserName