عاشق قدیمی
توسط : حسرت

بار خدایا از عشق امروز برای فردایمان چیزی باقی بگذار به اندازه ی یک مشت . یک لبخند تا به یاد داشته باشیم که روزی عاشق هم بودیم

جمعه 15/4/1386 - 22:39
پسندیدم 0
UserName