روشهاي تبليغات
توسط : sam5961

روشهاي تبليغات

روشها و تكنيكهاي گوناگوني جهت اجراي تبليغات به شكل مؤثر به وجود آمده‌اند كه از آن جمله مي‌توان روشهاي زير را نام برد:
روشهاي هدف‌گيري مشتريان و تعامل با آنها
روشهاي ارائه تبليغات
معامله فضاهاي تبليغاتي و روشهاي پرداخت
ردگيري تبليغات
ارزيابي عملكرد تبليغات

جمعه 15/4/1386 - 18:8
پسندیدم 0
UserName