فانوس خیس_سهراب سپهری
توسط : taraneh_friend


روی علف ها چکیده ام.

من شبنم خواب آلود یک ستاره ام

که روی علف های تاریکی چکیده ام.

جایم اینجا نبود.

فانوس

در گهواره خروشان دریا شست و شو می کند.

کجا می رود این فانوس،

این فانوس دریاپرست پر عطش مست؟

بر سکوی کاشی افق دور

نگاهم با رقص مه آلود پریان می چرخد

کوچک همه شما


جمعه 15/4/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName