بینش...
توسط : AB2007
                        امام علی(ع)می فرمایند:
دیدن با نگاه کردن نیست؛زیرا گاه چشمها به صاحبان خود دروغ می گویند،امّا عقل کسی را که از او خیر خواهی کند فریب نمی دهد.
جمعه 15/4/1386 - 12:50
پسندیدم 0
UserName