OR

عملگر OR

برای جستجو با استفاده از عملگر OR به منظور بازیابی هر کدام از واژه ها، باید این عملگر را با حروف بزرگ تایپ کرد. اگر جستجوگری بدنبال صفحاتی باشد که واژه ”library” یا “libraries”در عنوان آن‌ها باشد، باید به این صورت عمل کند:
allintitle: library OR libraries
به خاطر داشته باشید که برای جستجوی مفرد و جمع واژه‌ها از عملگر OR استفاده شود. به تعبیر دیگر، اگر به دنبال صفحاتی هستید که مفرد یا جمع واژه‌ای در عنوان آنها باشد باید از عملگر OR استفاده نمایید. «گوگل» دقیقاً واژه‌ای را که شما تایپ می‌نمایید جستجو می‌کند. بنابراین برای بازیابی مشتقات، مفرد یا جمع واژه‌ها یا مترادف‌های آن‌ها، از این عملگر استفاده کنید:

allintitle: iran OR iran’s OR Iranian OR Persian OR persian’s
جمعه 15/4/1386 - 12:17
پسندیدم 0
UserName