کوثر بی کرانه محمدی
توسط : gharib2

فاطمه علیها السلام، کوثر بی کرانه محمدی است که از لحاظ مرتبه وجودی، به اوج کمال و از لحاظ تجلی انوار جمال به اوج جلوه نمایی رسیده است؛ از این روی درخشش نور فاطمه، گوی دلربایی را از دیگر زیبایی های جنت می رباید؛ به گونه ای که لذت ها و نعمت های بی شمار بهشتی را جملگی رها می سازد و با سرور و لذتی وصف ناشدنی، محو تماشای آن نور بی مثال که نه، غرق نظاره نور خدا می گردند.

پنج شنبه 14/4/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName