شعري كه امام خميني سه ماه قبل از ارتحالشون سرودن
توسط : Vistaaaaa
   روز وصل

غم مخور ايام هجران رو به پايان مي رود 
اين خماري از سر ما مي گساران مي رود  

پرده را از روي ماه خويش بالا مي زند
غمزه را سر مي دهد غم از دل و جان مي رود


بلبل اندر شاخسار گل هويدا مي شود
زاغ با صد شرمساري از گلستان مي رود

محفل از نور رخ او نور افشان مي شود
هر چه غير از ذكر يار از ياد رندان مي رود

ابرها از نور خورشيد رخش پنهان شوند
پرده از رخسار آن سرو خرامان مي رود

وعده ديدار نزديك است ياران مژده باد
روز وصلش مي رسد ايام هجران مي رود

بر گرفته از سايت امام خميني رحمه الله عليه
پنج شنبه 14/4/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName