يه شعر واقعا زيبا از بابا طاهر
توسط : Vistaaaaa
سياهي دو چشمانت مرا كشت*** درازي دو زلفانت مرا كشت*** به قتلم حاجت تير و كمان نيست*** خم ابرو و مژگانت مرا كشت
پنج شنبه 14/4/1386 - 13:4
پسندیدم 0
UserName