بازم يه جمله ي قشنگ
توسط : Vistaaaaa
الهي خوشا آنان كه در جواني شكستند كه پيري خود,شكستگي است
پنج شنبه 14/4/1386 - 12:47
پسندیدم 0
UserName