بخند به روی دنیا ، تا دنیا به روت بخنده . . .
توسط : عافی

آن لحظه كه می خندی شاید سپاس گذارترین مخلوق خداوندی

پنج شنبه 14/4/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName