نسل زهرا برترین نسلهاست...
توسط : نگارینا
 

در جواب آنکه گوید ابتر است

              گو که زهرایم ز عالم برتر است

او عطای رب الارباب من است

              مادر  اولاد  و انساب  من است 

نسل زهرا برترین نسلهاست

               ریشه او  بهترین  اصل هاست 

هر گوید نسل پیغمبر کجاست

               گو درون نسل پاک مرتضی است

پنج شنبه 14/4/1386 - 12:23
پسندیدم 0
UserName