کوچک نباشید
توسط : sadaf_tahmasebi

کوچکترين انسانها کساني هستند که براي به دست آوردن ديگران ، خودرا هم عقيده و هم فکر با او نشان مي دهند

پنج شنبه 14/4/1386 - 10:40
پسندیدم 0
UserName