ايا ميدانيد عمل هايبرنات در كامپيوتر چيست ؟ حتما بخوانيد
توسط : autoworld

با سلام خدمت برو بجز شايد تا به حال براي شما اتفاق افتاده باشد كه بعد از يك عمر تلاش در كامپيوتر تان يك فايل پيدا كرده باشيد و يادتان از كجا ها وارد ان شده ايد و مجبوريد كامپيوترتان را خاموش كنيد اين امير در اينتر نت هم امكان پذير است كاري ندارد كتمپيوتر خود را hibernate كنيد براي فعال كردن اين امر مسير زير را طي كنيد

start *controlpanel*power option*در اين قسمت زبانهي hibernate را بياوريد و جايي كه نوشته enable hibernate را تيك بزنيد و ok را بزنيد حال هر وقت خواستيد كامپيوتر را هايبرنات كنيد وقتي ان صفحه كه سه تا مربع داره كه خاموش و استند باي و ري استارت هست شيفت را بگيريد استند باي به هايبرنات تبديل ميشود گزينه ي هايبرنات را انتخاب كنيد كامپيوتر هم سريع تر خاموش ميشود و هم سريع تر بالا مي ايد

موفق باشيد

پنج شنبه 14/4/1386 - 9:19
پسندیدم 0
UserName