مديحه ي عصمةالله الكبري
توسط : noqte

هستم به روزگار هوادار فــــــــــــــــاطمه

از جان و دل من آمده غمخوار فــــــاطمه

هستم چو من ز حزب غلامان مرتضــــي

غمخوار اهل بيتم و افگار فـــــــــــــاطمه

هستم چو فاطمي نسب و خانه زاد او

زين هر دو راه گشته هوادار فــــــاطمه

فردا به ملك خلد ز شاهان جنت است

امروز هر كه تابع رفتار فــــــــــــــاطمه

بي شك به بزم قرب حبيب خـــدا بود

آن كو مقيد است به كردار فــــــاطمه

(مرحوم آقا ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي)

پنج شنبه 14/4/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName