حضرت زهرا (س) :
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا (س) :

 اي رسول خدا ، سلمان از سادگي لباس من تعجب نمود ، سوگند به خدايي كه تو را مبعوث فرمود ، مدت پنج سال است فرش خانه ما پوست گوسفندي است كه روزها بر روي آن شترمان علف مي خورد و شب ها بر روي آن مي خوابيم ، و بالش ما چرمي است كه از ليف خرما پر شده است .

يا رسول الله إن سلمان تعجب من لباسي ، فو الذي بعثك بالحق ما لي و لعلي منذ خمس سنين إلا مسك كبش تعلف عليها بالنهار بعيرنا و إذا كان الليل افترشناه ، و إن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف .

بحار الانوار ، ج 8 ، ص 303

پنج شنبه 14/4/1386 - 5:49
پسندیدم 0
UserName