حضرت زهرا (س) :
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا (س) :

 خداي تعالي پرهيز از افترا و دشنام را براي دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدي را منع كرد تا راه عفت پويند .

جعل الله ... اجتناب القذف حجابا عن اللعنة ، و ترك السرقة إيجابا للعفة .

احتجاج طبرسي ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259

پنج شنبه 14/4/1386 - 5:43
پسندیدم 0
UserName