حضرت زهرا (س) :
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا (س) :

خداوند اطاعت و پيروي از ما اهل بيت (ع ) را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت اسلامي ، و امامت و رهبري ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است .

فجعل الله ... طاعتنا نظاما للملة و إمامتنا أمانا من الفرقة .

احتجاج طبرسي ، ايران : انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258

پنج شنبه 14/4/1386 - 5:34
پسندیدم 0
UserName