رئال مادريد براي بكارگيري شوستر بايد ‪ ۴۰۰‬هزار يورو به ختافه بدهد
توسط : Saratan X
باشگاه رئال مادريد در صورتي كه بخواهد "برند شوستر" سرمربي آلماني باشگاه ختافه را به كار بگيرد، بايد ‪ ۴۰۰‬هزار يورو پرداخت كند.

به گزارش یوفا: شوستر يك سال ديگر با اين باشگاه قرارداد كاري دارد و آنها او را به صورت رايگان آزاد نخواهند كرد.

اين در حالي است كه "آنخل تورس" رييس باشگاه ختافه هفته گذشته اعلام كرد در صورت يك تماس تلفني ‪ ۳۰‬ثانيه‌اي از سوي "رامون كالدرون" رييس باشگاه رئال مادريد، شوستر را از تعهد خود نسبت به ختافه آزاد مي‌كند.

اما اين تماس تلفني انجام نگرفت و مقامهاي ختافه تصميم گرفتند كه طبق قرارداد كاري شوستر، از رئال مادريد ‪ ۴۰۰‬هزار يورو براي انتقال وي درخواست كنند.

افه به‌نقل از منابع مذكور نوشت: باشگاه رئال مادريد شوستر را به عنوان سرمربي جديد خود زماني معرفي خواهد كرد كه ختافه با آن موافقت داشته باشد و مادامي كه موضوع قرارداد كاري شوستر در ختافه فسخ نشود، رئاليها سرمربي نخواهند داشت.
پنج شنبه 14/4/1386 - 3:48
پسندیدم 0
UserName